Edények, tárolók

Edényzetek, tartályok

A Kormány 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről az alkalmazható edények tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:

7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

(1b) Az  (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti jogosultságot az  ingatlanhasználó csak abban az  esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Ennek értelmében 60, 80, 120 és 240 literes, társasházak estében 660, 770, és 1100 literes méretű tartálytípusok használatát biztosítja ügyfelei számára.

Tartálytípusok MSZ-EN-840-1szabvány szerint:

60 literes űrtartalom

A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 12 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

80 literes űrtartalom

A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 15 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

120 literes űrtartalom

A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 22 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

240 literes űrtartalom

A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 44 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. 

660 liter űrtartalom

A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 130 kg lehet.
A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. A tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel.

770 liter űrtartalom

A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 150 kg lehet.
A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. A tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel.

1100 liter űrtartalom

A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 200 kg lehet.
A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. A tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel.