Közérdekű adatok

Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség

A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:
Gíber Erzsébet ügyvezető és Nagy Ádám ügyvezető
Az ügyvezetői tisztséget ingyenesen látják el.

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna gazdasági vezető
Illés Csaba műszaki vezető
Ágh Zsoltné ügyfélszolgálati részlegvezető
Gáspár Anita számviteli és pénzügyi részlegvezető
Orbán Péter hulladékkezelési részlegvezető

Telefon: 06 87 510828
Fax: 06 87 510838

Székhely: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300. Tapolca, Halápi u. 33.
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi utca 33.
Elektronikus levélcím: info.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu  
 

Ellenőrzést gyakorló szervek

Felügyeleti szerveink

 • Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
  Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1184
  Telefonszám: +36-88/550-510
  E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
  Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly
 • Fejér Vármegyei Békéltető Testület:
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. (Gazdaság Háza)
  Levelezési cím: H-8050 Székesfehérvár, Pf. 357.
  Telefonszám: +36-22-510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Web: www.bekeltetesfejer.hu
  Hivatali kapu: KRID 564446135#hivatalikapu

  A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefonszám: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: www.naih.hu

Törvényességi ellenőrzés

Bíróság: