Szelektív hulladékgyűjtés

Az Európai Unió elvárásainak megfelelően A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény öt fő célkitűzése a hulladék környezeti hatásainak csökkentése, a keletkező mennyiség minimalizálása, az újrafeldolgozás lehetőségeinek kiterjesztése, a hulladékpolitika modernizálása és egyszerűsítése, valamint a megalkotott új jogszabályrendszer végrehajtása és végrehajtatása. E célkitűzések figyelembe vételével kiterjesztette határát minden hulladékra, hulladékképződés megelőzését szolgáló tevékenységekre, a hulladékgazdálkodásra és hulladékgazdálkodási létesítményekre.

A törvény előírja a hulladék újra használatát és az újra használatra történő előkészítés módját, szabályozza a hulladékgazdálkodási létesítmények kiépítését, helyét és azok működtetését, valamint a gazdálkodó szférában a termék és technológia megválasztásának területén a képződő veszélyes hulladék tekintetében bevezeti a gyártói felelősséget.

A hulladékgazdálkodással foglalkozó társaságok tekintetében előírja a hulladékok szelektív módon történő begyűjtését, a hulladék anyagfajta szerinti válogatását, a biológiailag lebomló hulladék elkülönített hasznosítását, ezek által a hulladéklerakón lerakásra kerülő települési hulladék csökkentését.

A fenntartható fejlődés felé vezető út egyik fontos lépése a hulladékok szelektíven történő gyűjtése. Az így gyűjtött hulladék megfelelő kezelést követően alapanyagában újra felhasználható, ezzel is csökkentve a környezet terhelését.
Társaságunknak e szemléletet követve kiemelt célkitűzése közös környezetünk tisztántartása, védelme, természeti értékeink megőrzése. E cél eléréséhez és fenntartásához elkerülhetetlen a hulladékok szelektív módon történő begyűjtése, kezelése, újrahasznosítása és ártalommentes elhelyezése.

 

Szelektív hulladékgyűjtés (lakosság) - PDF

Szelektív hulladékgyűjtés (vállalatok és intézmények) - PDF

 

További információk a Településkeresőben.