Saját beszállítás

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. a lakossági és közületi ügyfeleinek lehetőséget nyújt háztartási hulladékot, lomot, építési és bontási hulladékot az NHSZ Csobánc Kft. üzemeltetése alatt álló Tapolca-csordáskúti (Zalahaláp 010/44 hrsz.) hulladéklerakójára beszállítani. A háztartásokban felhalmozódott hulladékot az üzemeltető térítés ellenében átveszi. Térítés nélküli szolgáltatónak történő átadásra az évenkénti egyszeri lomtalanítás alkalmával nyílik lehetőség.

Hulladéklerakó nyitvatartási ideje:

Hétfő - Péntek 7:00 és 15:00 óra között 

Hulladéklerakó telefonszáma:       

06-87/709-831

Veszélyes hulladék:

Veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére sem az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-nek, sem az NHSZ Csobánc Kft-nek nincs engedélye, így azt sem gyűjteni, sem szállítani, sem kezelni nem áll módunkban.

Környezetre veszélyes hulladékanyagok:

 • Mérgező (toxikus)
 • Karcinogén
 • Fertőző
 • Tűz- és robbanásveszélyes
 • Mutagén (mutációt okozó)
 • Korrozív
 • Radioaktív
 • Festék, hígító 

Háztartásban előforduló legjellemzőbb veszélyes hulladékok: 

 • Háztartási vegyszer.
 • Szennyezett csomagoló anyag
 • Gyógyszerek
 • Szárazelem
 • Olajos hulladék
 • növényvédő szerek
 • festékek, higítók

Veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal szennyezett hulladékot háztartási hulladékgyűjtőbe, szelektív hulladékgyűjtőbe és lomtanítási hulladékgyűjtőbe elhelyezni nem lehet! 

Hulladékgyűjtő udvar

Nyitvatartási ideje:
Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.
Minden hónap első szombat: 8:00-tól – 12:00-ig.

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-től folyamatosan üzemelteti lakossági Hulladékgyűjtő udvarát.

A Hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található.

A Hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok helyezhetőek el:

 • Papír és karton csomagolási hulladékok,
 • műanyag csomagolási hulladékok,
 • fém csomagolási hulladékok,
 • üveg csomagolási hulladékok,
 • hulladékká vált autó gumiabroncs,
 • kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
 • biológiailag lebomló hulladékok.

A Hulladékgyűjtő udvar igénybevétele szolgáltatási területünk lakosai számára – a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – térítésmentes.

A hulladék átadása során a telephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó jogosultság, melyhez személyi igazolvány és lakcím kártya szükséges.

Amennyiben az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékokat szállítanak be, úgy a térítésmentes átvételt nem tudjuk biztosítani. Ezen hulladékokat a Hulladéklerakón térítési díj ellenében áll módunkban befogadni.

A Hulladékgyűjtő udvart gazdálkodó szervezetek is igénybe vehetik térítési díj ellenében.

Gazdálkodó Szervezetek díjszabásai (letöltés)