Vállalatról

Társaságunk

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 1996-ban alakult, így hosszú múltra tekint vissza.
A társaság alapításakor Tapolca város, valamint 17 környező település hulladékszállítását végezte. Jelenleg az eltelt években történt piacbővítés után, és az Észak-Balatoni Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretében aláírt Közszolgáltatási Szerződés alapján 44 településsel áll hosszú távú (2030. december 31-ig tartó) szerződéses kapcsolatban.

Székhely

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
8300 Tapolca, Halápi utca 33.

Cégjegyzékszám: 1909502900
Adószám: 11520980-2-19
Levelezési cím: 8300 Tapolca, Halápi út 33.
Telefon: 06 87 510-828
Fax: 06 87 510-838
e-mail: info.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu
Facebook: https://www.facebook.com/NHSZ-Tapolca-Nonprofit-Kft-1018609838197892

Cégtörténet

Alapítója az 1996. június 19-én létrejött OTTO Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. volt, amelyben 96 % tulajdonrészt az OTTO Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., 4 %  tulajdonrészt Tapolca Város Önkormányzata birtokolt.

A REMONDIS cégcsoport 2007. július 1-jével megvásárolta a Magyarországon működő OTTO Magyarország Kft., illetve ezen keresztül az OTTO Tapolca Kft-t, amely új néven, Remondis Tapolca Kft-ként folytatta működését.

Többszöri tulajdonos váltás után 2013. december 18-án a Magyar Állam képviseletében az MNV ZRt. tulajdonába került a Remondis Magyarország Holding Kft., új nevén Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. A Társaság többségi tulajdoni hányadot szerzett a Remondis Tapolca Kft-ben, új neve NHSZ Tapolca Kft. lett (Cg.: 19-09-502900; székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.). Az MNV Zrt. tulajdoni hányada 96,13%, Tapolca Város Önkormányzata 3,87% tulajdonrészt képvisel.

2014. szeptember 30. napján az NHSZ Tapolca Kft. (Cg.: 19-09-502900; székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.) a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek való megfelelés kapcsán két társaságra vált szét: az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft-re és az NHSZ Csobánc Kft-re. A szétválást követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. látja el (NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. Cg.: 19-09-502900; székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33.; adószám: 11520980-2-19), míg az eseti megrendelésen alapuló hulladékgazdálkodási tevékenység, a depónia és gépjárműszerelő műhely üzemeltetése az NHSZ Csobánc Kft. hatáskörébe került.